Приватний нотаріус
Жерліцина Олена Володимирівна

м. Київ, вул. Солом'янська, 23а

ДОВІРЕНІСТЬ

посвідчення довіреностей приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Жерліциною О.В.Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.

Для посвідчення довіреності фізична особа повинна надати нотаріусу наступні документи:

 • документ, що посвідчує його особу (паспорт громадянина України, посвідка на проживання в Україні тощо);
 • довідку, в якій зазначено реєстраційній номер облікової картки платника податків;
 • прізвище, ім'я, по батькові повіреної особи українською мовою, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адреса реєстрації місця проживання;
 • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (у випадку посвідчення довіреності на розпорядження/користування автомобілем). Якщо автомобіль перебуває в заставі - дозвіл від банківської установи на посвідчення довіреності;
 • правовстановлювальний документ на нерухоме майно (або його копію).

Вимоги до змісту довіреності:

 • у довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які належить вчинити представнику. Дії, які належить вчинити представнику, мають бути правомірними, конкретними та здійсненними.
 • довіреність на вчинення правочину, який відповідно до його змісту може бути вчинений лише особисто довірителем, нотаріусом не посвідчується.
 • у довіреності на укладання договору дарування обов'язково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування обдаровуваного. У разі невиконання такої умови довіреність є нікчемною.
 • у тексті довіреності мають бути зазначені місце і дата її складання (підписання), прізвища, імена, по батькові (повне найменування для юридичної особи), місце проживання (місцезнаходження - для юридичної особи) представника і особи, яку представляють, а в необхідних випадках і посади, які вони займають. У довіреностях, що видаються на вчинення правочинів щодо розпорядження майном, також зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків довірителя (податковий номер). У довіреностях, виданих на ім'я адвокатів, можуть зазначатися їх статус та членство в адвокатському об'єднанні (якщо адвокат є членом адвокатського об'єднання);
 • довіреність, видана в порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню після подання основної довіреності, у якій застережене право на передоручення, або після подання доказів того, що представник за основною довіреністю примушений до цього обставинами для охорони інтересів особи, яка видала довіреність

Визначення строку дії довіреності:

 • Строк довіреності встановлюється у довіреності. Якщо строк довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення її дії.
 • Строк довіреності, виданої в порядку передоручення, не може перевищувати строку основної довіреності, на підставі якої вона видана.
 • Довіреність, у якій не зазначена дата її вчинення, є нікчемною.

Скасування довіреності: 

 • Особа, яка видала довіреність, за винятком безвідкличної довіреності, може в будь-який час скасувати довіреність або передоручення. Відмова від цього права є нікчемною
 • Особа, яка видала довіреність і згодом скасувала її, повинна негайно повідомити про це представника, а також відомих їй третіх осіб, для представництва перед якими була видана довіреність.
 • Права та обов'язки щодо третіх осіб, що виникли внаслідок вчинення правочину представником до того, як він довідався або міг довідатися про скасування довіреності, зберігають чинність для особи, яка видала довіреність, та її правонаступників. Це правило не застосовується, якщо третя особа знала або могла знати, що дія довіреності припинилася

Посвідчені нотаріусами довіреності, а також передоручення за ними, припинення їх дії підлягають обов'язковій реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей